Hereditary CataractHC / Hereditary Cataract hos Staffordshire Bull Terrier er blevet anerkendt som en arvelig betingelse, og har været kendt siden sidst i 1970’erne. Påvirkede hunde udvikler sygdommen, der ligner Grå Stær hos mennesker, i begge øjne, ofte i en tidlig alder. Tilstanden er som udgangspunkt ikke medfødt, altså linsen er normal ved fødslen, men HC kan allerede vise sig, når hvalpen er nogle få uger eller måneder gammel, og skrider hen mod komplet katarakt (resultatet er blindhed) i 2 til 3 års alderen. Forandringen af arveanlægget, er formentlig startet spontant hos en enkelt hund, men gennem generationer er tilstanden gået i arv, som det sker ved, hvilket som helst andet arveanlæg.

Det fejlbehæftede gen, er fundet af Animal Health Trust i England. Ved at benytte informationen af undersøgelser på genet, er det blevet mulig at teste for sygdommen via DNA prøver. Testen finder ikke kun genet, men påviser også om hundene er bærere eller påvirkede af genet. Under normale omstændigheder, der vil være flere bærere end påvirkede hunde. Det er vigtigt at udelukke bærere af genet i avl, da de kan få påvirkede hvalpe, hvis de parres med andre bærere.

Resultatoversigten minder meget om den for L2-Hga:

CLEAR: Hunden har 2 kopier af det normale gén, vil ikke udvikle HC, og kan heller ikke give genet til noget af dens afkom.
CARRIER: Hunden har en kopi af det normale gén og en kopi af det syge gén, som udvikler HC. Den vil ikke udvikle sygdommen, men vil videregive genet til 50% af dens eventuelle afkom.
AFFECTED: Hunden har to kopier af genet, der udvikler HC. Den er bærer af genet, og vil udvikle sygdommen på et tidspunkt i livet, hvis den i givet fald lever til en passende alder.

Hereditary CataractLidelsen videregives i generne på følgende måde:
– Parring af to upåvirkede hunde, vil ikke give nogen påvirkning hos hvalpe. Alle er således upåvirkede (CLEAR).
– To kopier af det fejlbehæftede arveanlæg (et gén arvet fra, hver af forældrene) giver et afkom der er påvirket (AFFECTED).
– Ved parring af to bærere, vil afkommet fordeles med ca. 25% upåvirkede (CLEAR), 25% påvirkede (AFFECTED) og 50% bærere (CARRIER)
– En parring af en bærer og en upåvirket, vil kunne give 50% upåvirkede hvalpe (CLEAR) og 50% bærere (CARRIER). Ingen af hvalpene vil være påvirkede. Det påvises via DNA testen, om og hvor mange hvalpes, der er påvirket.

Testen kan uføres samtidig med DNA testen for L2-Hga. Der spares også penge på at få udført begge test på samme tid, da den enkelte test koster 48£, mens testen for både L-2-Hga og HC samtidig koster 78£

Der er mulighed for frivillig indsendelse af resultaterne til Dansk Kennel Klub men det er ikke en restriktion for racen. På sigt giver de samlede resultater en indikation af, om vi har et reelt problem i Danmark.